Konseptbil: Siden januar har Toyota hatt en Mirai på veiene i Norge, for å teste ut bilen og infrastrukturen i forkant av lanseringen.

Bilen uten utslipp er her

Toyota Mirai i Norge: En ny tidsalder for persontransport er på trappene, og den har fordeler for både klima, miljø og lommebok.

Toyota jobber målrettet mot en fremtid som inneholder veier med null-utslipp, og mener at hydrogenbiler vil spille en avgjørende rolle for å oppnå denne ambisiøse målsettingen. I fjor introduserte de hydrogenbilen Toyota Mirai, en bil uten utslipp, bare litt rent vann.

Gjennom Enova, har Stortinget nylig vedtatt planer om å støtte utrullingen av et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner fra 2017. Dette gir mulighet til å bygge stasjoner i Norge, samtidig som bil-tilbudet kommer for fullt.

Mirai er et resultat av flere tiårs forskning på ny teknologi. Bilen benytter både hybridteknologi og brenselcelleteknologi, hvor hydrogenet fremstilles på måter som gjør at Mirai markerer starten på en ny tidsalder for bensin- og dieselbiler. Ved å bruke hydrogen som drivstoff til å lage elektrisitet i bilen, oppnår Mirai enestående miljøegenskaper. Dette kombineres med en anvendelighet og kjøreglede som må forventes av en moderne bil.

– Som med Prius, er vi stolte av å bringe enda en banebrytende innovasjon til Europa, forteller Karl Schlicht, sjef for Toyota i Europa.

Hydrogen

Hydrogen kan produseres fra en lang rekke energikilder og menneskeskapt avfall. Det kan også produseres fra elektrolyse av vann – ved bruk av fornybare energikilder som solkraft, vindkraft og vannkraft. Når gassen er komprimert, har den høyere energitetthet enn batterier, er relativt enkel å lage og transportere og kan derfor forventes brukt i fremtidens kraftproduksjon og en rekke andre applikasjoner.
Motormagazinet.no

Første eier i Norge

Private sektorer ser også at utbygging av hydrogenstasjoner er helt avgjørende for at hydrogenbiler skal kunne ta av i markedet. Uno-X er en av de første som vil bidra til videreutviklingen av hydrogenteknologien. De ble etablert tidligere i år, og har planer om å bygge et nytt nettverk av 20 hydrogenstasjoner innen 2020.

Det var daglig leder av Uno-X Hydrogen, Roger Hertzenberg, som stolt kunne kalle seg for eier av Norges første Toyota Mirai. Informasjonssjefen i Toyota, Espen Olsen, hevder at dette selskapet kommer til å bidra sterkt til utbygging av et nettverk av hydrogenstasjoner, og kunne med glede overrekke bilens nøkler.

Første eier i Norge: Espen Olsen og Roger Hertzenberg

Hydrogenbiler kan sammenlignes med vanlige bensin- og dieselbiler på mange områder. Komforten er lik, rekkevidden er generøs, og bilen fylles opp på 3-4 minutter. Det som ikke kan sammenlignes, er utslippet

Uno-X har i dag et landsdekkende nettvert av selvbetjente bensinstasjoner. Det samme nettverket vil kunne støtte etableringen av optimale hydrogenfyllepunkter.

Det tar tre minutter å fylle en tank: Bilen får en rekkevidde på 48 mil på en tank hydrogen.

«Mirai er japansk og betyr fremtid.»

Fremtidsbilen?
I tillegg til å ha blitt kåret til en av de største innovasjonene i bilindustrien, havnet Toyotas nye teknologi på en tredjeplass på Fortune sin kåring over de 50 selskapene som har størst innflytelse med tanke på å endre verden over tid. Det er kanskje ikke så rart at bilen fikk navnet Mirai, som er japansk og betyr fremtid.