To energikilder er bedre enn én. Hybridteknologi muliggjør kostnadseffektiv, miljøbesparende og komfortabel bilkjøring.

Forstå hybridteknologi på 60 sekunder

Bedre drivstofføkonomi, lavere utslipp og mindre støy. Hybridteknologi har mange fordeler, her finner du ut hvordan det fungerer.
«Når du bremser, gjøres bevegelsesenergien om til elektrisk energi som lader opp batteriet.»

Hovedforskjellen mellom en ren bensin- eller diesebil og en hybrid er at hybriden drives av to energikilder: én vanlig forbrenningsmotor og én elektrisk motor. Disse to motorene opererer enten hver for seg eller sammen, avhengig av hastighet og kjøresituasjon. Hybridenes energifordeler velger automatisk hvor bilen henter energien fra.

Når du starter bilen og kjører sakte er det ofte bare den elektriske motoren som brukes, mens når du har kommet opp i en høyere hastighet går den både på elektrisitet og bensin. Dette skjer samtidig som at generatoren lader opp batteriet ved hjelp av overskuddsenergien til bensinmotoren og bilens bevegelsesenergi. Ved akselerasjon brukes begge motorene. Når du bremser, gjøres bevegelsesenergien om til elektrisk energi som lader opp batteriet.

En hybrid lades ved bremsing og stopp.

Hver gang du står stille, for eksempel ved et rødt lys, er forbrenningsmotoren avslått og bilen slipper ikke ut noen avgasser. Når du begynner å kjøre igjen er det den elektriske motoren som drar i gang, og prosessen repeteres. Resultatet er en radikalt forbedret drivstofføkonomi, lavere vedlikeholdskostnader, reduserte utslipp, økt driftsikkerhet og en imponerende stillegående bil.

Artikkelen er basert på informasjon om Toyotas hybridsystem.