Verdens første hybrid, Prius: Toyota og Lexus holder 60 prosent av markedsandelen på hybrider globalt (2014).

Derfor skal du velge hybrid

Skyhøye bensin- og dieselutgifter reduseres med drahjelp fra en elektrisk motor. I tillegg vil de skadelige utslippene bli betraktelig lavere, til fordel for både miljøet og din helse.

Listeprisene på drivstoff svinger, og har sjelden vært så høye. I likhet med elbilen vil du med en hybrid spare lommeboka og miljøet for skadelige utslipp. De siste årene har elbilen vært lovpriset grunnet sine lave kostnader og kollektivfeltfordeler. I mange tilfeller vil likevel elbilens rekkevidde by på problemer, noe en hybrid løser ved å kombinere det beste fra to verdener.

Funksjon
I en hybrid velger motoren automatisk hvor energien skal hentes fra, slik at du som forbruker ikke behøver å tenke på noe annet enn å følge med på veien. En hybridbil kan kjøre på forbrenningsmotor alene, elektrisk motor alene, eller med en kombinasjon av begge. Bilen veksler normalt på å benytte motorene som kraftkilde. Hvis bilen trenger ekstra kraft, kan motorene kjøre samtidig. Den elektriske motoren drives av batterier som lades når forbrenningsmotoren i bilen går, eller når bilen bremser ned. Dette resulterer i at du slipper å lade bilen.

Med en hybrid får du lave vedlikeholdskostnader over tid. Hybridteknologi er svært driftsikker, nettopp fordi to motorer jobber sammen og skaper mindre slitasje. På grunn av avgiftslettelse fra staten og det du sparer på å minimere forbruket av drivstoff, vil du fort merke at det å eie en hybrid er gunstig for lommeboka.

NOx

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nitrogenoksider fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon.

Spar miljøet
Det er ikke bare forbrukerens lommebok som nyter godt av en hybrid. På kortere kjøreturer i by- og nærområder er det gjerne den elektriske motoren som benyttes. Dette reduserer utslippet av både CO2 og NOx med opp til 30 prosent, sammenlignet med for eksempel dieselbiler. I Norge har vi en ekstra utfordring på svært kalde dager, der både forekomsten av NOx og svevestøv kan bli svært høy. Her er hybridbiler en god løsning. Ved bykjøring er det meste av kjøringen utslippsfri og forekomsten av NOx blir sterkt redusert.

NOx

Dieselmotorer bruker høyere kompresjon og temperatur for å antenne drivstoffet enn det bensinmotorer gjør, men det fører også til at NOx- produksjonen blir høyere. En test fra NAF viser at dieselbiler kan ha opptil 80 ganger mer NOx- produksjon enn en bensinbil.

Veitrafikken sto for 22 prosent av NOx- utslippene i 2014 – Miljøstatus i Norge